Steun 2015

€ 20.128,00

lonen 6 vrijwillige leerkrachten

opleiding 1 kandidaat-leerkracht

renovatie schoolinfrastructuur (klaslokalen schilderen, klasvloer vernieuwen)

aankoop lesmateriaal (leerboeken) en klasmeubilair (schoolborden en –banken)

Activiteiten 2015

Vastenactie Sint-Jozef Essen

Run for Zambia 2015 – 26 april 2015

Derdewereldbeurs Werelddorp Essen

Sponsors

Steun ons via een storting op rekeningnummer BE27 9795 3061 6273 (ARSPBE22)
Volg ons op Facebook