In 2007 maken wij met een uitgebreide vriendengroep uit Essen een reis naar Zambia. Pat Scheldeman en Gilberte Verbeeck, eveneens uit Essen, zijn onze gidsen. Zij woonden en werkten 5,5 jaar (1996-2001) als ontwikkelingshelpers in Zambia en dankzij hen kunnen wij niet alleen kennismaken met de schitterende natuur en de prachtige mensen van Zambia, maar ook met een aantal ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

Eén project trekt onze bijzondere aandacht: de Kabwe Open Community School. Deze school werd in 1999 onder impuls van Pat gebouwd in de Makululu Compound, de sloppenwijken van Kabwe.

Tijdens en na onze reis beslissen wij om dit project verder te ondersteunen en in 2008 richten wij de vzw KOCS Steungroep Zambia op. KOCS staat voor Kabwe Open Community School en de vereniging heeft als ondernemingsnummer 899.898.395. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Kraaienberg 74 en heeft tot doel het ondersteunen van school- en kindvriendelijke projecten in Kabwe, Zambia.

In 2017 wordt de vzw verder uitgebreid met een aantal vrienden die, eveneens onder begeleiding van Pat en Gilberte, een rondreis maken door Zambia.

De vzw organiseert activiteiten om de nodige fondsen te genereren, maar ook om de inwoners van Essen en omstreken te informeren over Zambia, het land, de cultuur en de problemen, met bijzondere aandacht voor de aids-problematiek met de gevolgen voor de kinderen.

je kan niet de hele wereld veranderen,
maar je kan wel de wereld van één mens veranderen
en van nog één mens, en nog één , en nog één, en…

Onze vzw
Volg ons op Facebook