Je kan ons steeds helpen door een gift te storten.

Aangezien vzw KOCS Steungroep Zambia een kleine organisatie is, kan ze zelf geen fiscale attesten uitschrijven.

O.a. daarom heeft vzw KOCS Steungroep Zambia zich aangesloten bij de vzw Leraars zonder Grenzen.

Iedereen of elk bedrijf dat een gift stort (van minimaal 40 EUR op jaarbasis) via Leraars zonder Grenzen krijgt 45% terug via de belasting in het daaropvolgende jaar.

Giften met een fiscaal attest dienen dus gestort te worden op het rekeningnummer van vzw Leraars zonder Grenzen BE48 5230 8027 2427 met (belangrijk!) vermelding “Gift aan LzG – vzw KOCS".

www.lzg.be

Je kan ook een gift storten op het rekeningnummer van vzw KOCS Steungroep Zambia: BE27 9795 3061 6273.

Maar dan ontvang je geen fiscaal attest...


Je kan ons project ook steunen door deel te nemen aan onze activiteiten. Die kan je terugvinden op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/KocsKabweZambia


Volg ons op Facebook