Makululu is een sloppenwijk vlakbij de stad Kabwe en telt naar schatting 30.000 inwoners. De school die onderwijs geeft aan kinderen van 6 tot 18 jaar, werd in eerste instantie niet erkend door de Zambiaanse overheid. De leerkrachten kwamen daarom uit de community zelf. Hun loon werd betaald met het schoolgeld van de ouders. Vaak konden de straatarme ouders dat niet opbrengen waardoor de leerkrachten niet betaald werden met een groot verloop tot gevolg.

Sinds 2007 betaalt onze vzw de lonen van de vrijwillige leerkrachten van Makululu C Basic School. Een community teacher is iemand uit de gemeenschap die soms wel, soms geen officieel diploma heeft. Door te zorgen dat zij elke maand loon ontvangen, wordt er een stabiele basis gelegd voor de verdere uitbouw van de school. Die verdubbelde inderdaad in korte tijd haar leerlingenaantal. Momenteel volgen zelfs iets meer dan 1.700 kinderen er les. De school kon bovendien bewijzen dat ze gedegen onderwijs biedt met hoge slaagcijfers van de officiële examens.

In 2009 erkende het ministerie van onderwijs haar dan ook als officiële school. Sindsdien betaalt de Zambiaanse staat meer dan de helft van de leerkrachten. Daar zijn we heel blij om maar dat betekent niet het einde van ons engagement. De klassen zitten overvol en er zijn nog steeds te weinig leraren waardoor er in 3 shiften wordt lesgegeven. Daarom zijn er tot op vandaag nog altijd 11 community teachers die wij betalen. Voor een aantal van hen financieren we de opleiding tot gediplomeerd leerkracht. Zo kunnen zij op termijn in aanmerking komen voor erkenning en bezoldiging door de overheid.

Maar de leerkrachten uitbetalen is niet het enige dat we doen. De school staat op de huidige locatie sinds 1999. Een deel van de renovatiewerken die broodnodig waren, werd door ons gefinancierd evenals de uitbouw van een zorgklas. Ook voor de aankoop van leerboeken en didactisch materiaal of pc’s voor administratie en eindexamens, kunnen ze op ons rekenen. Zelfs voor het dieper boren van de huidige waterput en de aankoop van een nieuwe waterpomp werd beroep op ons gedaan. Die kosten liepen op tot bijna 5.000 euro, maar waren broodnodig omdat alleen de diepe waterput van de school onder de enorme lagen bodemvervuiling blijft en zo zuiver drinkwater biedt. Bovendien vermijdt de school zo een hoge waterfactuur.

Hoe weten we dat het geld dat we opsturen goed besteed wordt? We krijgen 2 keer per jaar een uitgebreid verslag van alle uitgaven en overleggen wat er nodig is. Via een Bpost-rekening kunnen we zien wat er afgehaald wordt. We hebben regelmatig contact via Whatsapp en Gilberte Verbeeck brengt jaarlijks een bezoek aan de school met studenten van de lerarenopleiding van Universiteit Antwerpen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze bijdrage een wezenlijk verschil maakt. En dat maakt ons blij en ook wel trots.

Volg ons op Facebook