Welkom

 

 

Welkom

Welkom bij KOCS Steungroep Zambia

Zambia ligt in het zuiden van Afrika en grenst nergens aan de zee. Het is 28 maal groter dan Belgie en een onafhankelijke republiek sinds 1964. Er wonen naar schatting 10,5 miljoen mensen waarvan er 1 miljoen weeskinderen zijn. AIDS slaat er genadeloos toe. Naar schatting 20 tot 25 % van de bevolking is besmet met het HIV virus. De levensverwachting ligt er niet hoger dan 33 jaar.

Onderwijs in Zambia is niet gratis zoals dat in Belgie het geval is. Er moet inschrijvingsgeld betaald worden, een uniform en schoenen zijn verplicht. Veel kinderen kunnen hierdoor geen opleiding volgen, omdat ze wees zijn of omdat hun ouders te arm zijn. Op verschillende plaatsen in Zambia -zowel in de steden als op het platteland- zijn er initiatieven ontstaan vanuit de gemeenschappen zelf om onderwijs aan te bieden. Zambian Open Community Schools verenigt een aantal van deze scholen en biedt hen ondersteuning aan. Er wordt in deze scholen de nadruk gelegd op de totale ontwikkeling van het kind. Ze worden onderwezen in de Zambiaanse taal, wiskunde, sociale studie en gezondheidsleer.

Onze VZW is opgericht na een reis naar Zambia en een bezoek aan de Kabwe Open Community School, gelegen vlakbij de Makululu compound, een straatarme sloppenwijk van de stad Kabwe. Het enthousiasme van de leerkrachten en de kinderen liet ons niet meer los. We besloten om de school te ondersteunen door o.a. de lonen van een aantal onderwijzers te betalen zodat deze een inkomen konden verdienen en niet meer gedwongen zouden zijn om betaald werk te zoeken. Minder verloop zou meer kansen bieden voor het uitbouwen van goed onderwijs voor de kansarme kinderen. Een goede scholing vergroot de kans om uit de armoede te ontsnappen. Het zal op termijn zelfs een heel land ten goede komen.


website door Koen Michielsen bvba, Essen